RSS Ροές

Really Simple Syndication (Πολύ Απλή Διανομή)

Το ακρωνύμιο RSS, από τον αγγλικό όρο Really Simple Syndication (Πολύ Απλή Διανομή), αναφέρεται σε μία προτυποποιημένη μέθοδο ανταλλαγής ψηφιακού πληροφοριακού περιεχομένου διαμέσου του Διαδικτύου, στηριγμένη στην πρότυπη, καθιερωμένη και ευρέως υποστηριζόμενη γλώσσα σήμανσης XML. Ένας χρήστης του Διαδικτύου μπορεί έτσι να ενημερώνεται αυτομάτως για γεγονότα και νέα από όσες ιστοσελίδες υποστηρίζουν RSS, αρκεί να έχει εγγραφεί ο ίδιος συνδρομητής στην αντίστοιχη υπηρεσία της εκάστοτε ιστοσελίδας. Οι εν λόγω ενημερώσεις («ροές RSS», αγγλ: «RSS feeds») περιέχουν τα πλήρη δεδομένα, σύνοψη των δεδομένων, σχετικά μεταδεδομένα, ημερομηνία έκδοσης κλπ, ενώ αποστέλλονται αυτομάτως στον συνδρομητή μέσω Διαδικτύου. Συνήθως η διαδικασία απαιτεί ένα ειδικό λογισμικό «αναγνώστη» (το οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο στον πλοηγό Web του χρήστη), όπου κάποιος πληκτρολογεί τη διεύθυνση URL της ζητούμενης ροής μιας ιστοσελίδας, ώστε να εγγραφεί σε αυτήν ως συνδρομητής. Ο αναγνώστης ελέγχει τακτικά για ενημερώσεις περιεχομένου τις καταγεγραμμένες ροές, από όλες τις διαφορετικές πηγές στις οποίες είναι εγγεγραμμένος ο συνδρομητής, αναλαμβάνοντας από μόνος του να μεταφέρει τις εν λόγω ενημερώσεις όποτε χρειάζεται και να τις συγκεντρώνει στον υπολογιστή του χρήστη. Ο αναγνώστης παρέχει στον εκάστοτε χρήστη μία κοινή και εξατομικευμένη διασύνδεση για όλες τις ροές που ο ίδιος έχει επιλέξει να παρακολουθεί. Το πρότυπο RSS υπάρχει από το 1999, ωστόσο παλαιότερες, όχι τόσο επιτυχημένες τεχνολογίες παρόμοιου σκοπού (οι οποίες βέβαια δεν αξιοποιούσαν την καθιερωμένη σήμερα γλώσσα XML, καθώς αυτή δεν είχε εμφανιστεί πριν το 1998) κυκλοφορούσαν από τα μέσα της δεκαετία του 1990. Περί το 2005, το RSS άρχισε να υποστηρίζεται ευρέως από τους δημοφιλέστερους πλοηγούς Web και γρήγορα καθιερώθηκε, ιδιαιτέρως λόγω της εξάπλωσης κατά την ίδια περίοδο των προσωπικών ιστολογίων με τακτική ανανέωση περιεχομένου.

(Πηγή: Wikipedia: http://el.wikipedia.org/wiki/RSS)

Πώς μπορώ να κάνω χρήση του RSS;

Η χρήση του RSS προϋποθέτει τη προμήθεια ενός πρόγραμματος ανάγνωσης ειδήσεων (RSS Aggregators). Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να προσθέτετε τις σελίδες RSS που σας ενδιαφέρουν και αυτό με τη σειρά του ελέγχει τις σελίδες αυτές και σας ενημερώνει διαρκώς για οτιδήποτε νέο. Έπειτα από την επιλογή του πρόγραμματος ανάγνωσης ειδήσεων (δείτε παρακάτω), θα πρέπει να αποφασίσετε ποιο περιεχόμενο θέλετε να λαμβάνετε.

Για τον δικτυακό τόπο του Τμήματος  Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας οι διαθέσιμες RSS ροές βρίσκονται στη λίστα δεξιά. Στη συνέχεια ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

  • επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε
  • επιλέξτε από το αναδυόμενο μενού "Αντιγραφή συντόμευσης" (Copy shortcut)
  • επικολλείστε τη συντόμευση στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος ανάγνωσης

Μερικά προγράμματα πλοήγησης (browsers) όπως τα Firefox, Opera και Safari, ελέγχουν αυτόματα τις σελίδες που επισκέπτεστε για RSS και εμφανίζουν ένα σχετικό εικονίδιο όταν βρίσκουν σχετικό περιεχόμενο κάνοντας απλούστερη τη διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία RSS του κάθε τόπου. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε τους δικτυακούς τους τόπους.

Προγράμματα ανάγνωσης ειδήσεων

Μερικά προγράμματα ανάγνωσης ειδήσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι τα πρακάτω.

Freeware (Δωρεάν προγράμματα)

Shareware (Δοκιμαστική και επί πληρωμή έκδοση)

Web-based (Πρόσβαση σε RSS μέσω Διαδικτύου)

Μια πληρέστερη λίστα θα βρείτε στη διεύθυνση http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_feed_aggregators