Κατσάρα Ουρανία

no-person-photo

Βαθμίδα: Ε.Ε.Π. (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό)

Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλικά

Εργαστήριο:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: okatsara@upatras.gr

Τηλέφωνο: +30 26410 74134

Γραφείο: 2.10

Ώρες Γραφείου:

Προσωπική Σελίδα:

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας & Αγγλικής και Ευρωπαικής Λογοτεχνίας του University of Essex, UK [BA (Hons) English Language and English and European Literature, (1996)].
 • Μεταπτυχιακός τίτλος από το University of Essex, UK στην Εφαρμοσμένη γλωσσολογία [(MA in Applied Linguistics, (1997)].
 • Διδακτορικό δίπλωμα από το University of Brighton, UK [PhD in International Education. Dissertation Title: Greek Students in UK Universities:  A Support Strategy; supported by a small grant from the UK Council for International Student Affairs (UKCISA) [formerly United Kingdom Council for Overseas Student Affairs (UKCOSA)].

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • English for General and Specific Academic purposes
 • International education
 • Intercultural communication
 • Culturally responsive pedagogy
 • Student mobility

Δημοσιεύσεις

Books

 1. Katsara, O.  (2008).  Comprehension and Vocabulary Building of the English We Read and Use Every Day.  Athens: Ion Publications.

Book Chapters

 1. Katsara, O. (2016). Internationalisation of Curriculum for Italian and International Postgraduate Students.  In Bista, K., and C. Foster (Eds.) Campus Support Services, Programs, and Policies for International Students (pp. 209-222). IGI Global, Hershey, PA.

Peer-Reviewed Articles in Academic Journals·       

 1. Katsara, O. Implementing tutorials within the context of an English for General Academic Purposes course in University of Patras: A preliminary study (to appear)
 2. Katsara, O. (2016). The use of linguistics in indicating the influence of political power in shaping politicians’ behaviour: The case of Demetrios D. Bousdras. The Linguistics Journal, pp. 203-226.
 3. Katsara, O.  (2015).  The use of ombudsman's services for alleviating international students' difficulties.  Journal of International Students, vol. 5(3), pp. 260-270.
 4. Katsara, O.  (2015).  Reaffirming the teacher role within the context of culturally responsive pedagogy: A case study and relevant issues.  ELT WO Journal, National University of Singapore, vol. 7, pp.1-23.
 5. Katsara, O.  (2014).  The need to investigate the Greek cultural perspective within the teaching practice of an ESAP class.  Asian ESP Journal, vol. 10(2), Article 5, pp. 88-113.
 6. Katsara, O.  (2008).  The use of Focus Group Interviews in order to define Students’ Views of the ESP course. English for Specific Purposes World Journal, Issue 2(18) vol. 7, pp. 1-14.
 7. Katsara, O.  (2008).  Aspects of motivation within the context of an ESP course.  English for Specific Purposes World Journal, Issue 3(19), vol.7, pp. 1-26.
 8. Katsara, R.  (2004).  The need to investigate Greek students’ experiences in British universities: the use of ethnography in the identification of such a need.  International Education Journal, vol. 5(1), pp. 79-89.
 9. Gil, M.C., and Katsara, R.  (1999).  The experiences of Spanish and Greek students in adapting to UK higher education: the creation of new support strategies.  Education Line (electronic journal found in:   http://www.leeds.ac.uk/educol)

Peer-Reviewed Articles in Proceedings

 1. Katsara, O.  (2016).  The role of the Greek tutor in tutorial sessions within an English for Specific Purposes context: An expert or a facilitator? In Rizomilioti. V. and V. Deli (Eds.). Proceedings for English for Academic Purposes: Teaching Practices and Challenges (38-49), Foreign Languages Unit, University of Patras.
 2. Katsara, O.  (2010).  The Development of a Web Site for Preparing Greek Students for an ESP Course.  In Panourgia, E., T. Dalpanagioti, F. Perdiki, and M. Zafiri (Eds.).  Proceedings of the 2ndESP/EAP Conference: ESP/EAP Innovations in Tertiary Settings: Proposals and Implementations, Kavala: Kavala Institute of Technology, pp. 188-198.
 3. Hill, B., and Katsara, R.  (2001).  The role of electronic media in enhancing support strategies for overseas students.  UKCOSA Periodical, World Views, Issue 5, Spring.

Publications in newspapers and magazines

 1. Katsara, R. (2016). English Teaching Belongs to Everyone. EFL Magazine, 21 October, http://eflmagazine.com/2016/10/
 2. Katsara, O.  (2014.)  The development of a database in promoting the status of language centres in Greek Universities.  TESOL Newsletter, No. 124, October-December, pp. 24-26.
 3. Katsara, O.  (2013).  A nightmare or an opportunity to develop professionally as a teacher?  ELTNEWS.com for Teaching English in Japan, 19November, http://www.eltnews.com/features/special/
 4. Katsara, O.  (2012).  Some ideas for effective classroom management techniques in an EAP university classroom.  TESOL Greece Newsletter, No. 116, October-December, pp. 24-26.
 5. Katsara, O. (2009).  Looking at EFL conferences from another point of view.  TESOL Newsletter, No. 102, April-June, p. 12.
 6. Katsara, O.  (2009).  Adjusting to the culture of higher education in Greece.  Essential Teacher, Vol 6 No. 1, March, pp. 16-18.
 7. Katsara, O. (2008).  The impact of the education system on students’ learning preferences.  TESOL Greece Newsletter, No. 97, January- March, pp. 17-18.
 8. Katsara, O.  (2007).  Students’ perceptions on English language learning in the University of Ioannina.  TESOL Greece Newsletter, No. 96, October-December, pp. 12-15.
 9. Katsara, O. (2006).  Enhancing student motivation by promoting and evaluating communication among themselves.  TESOL Greece Newsletter, No. 90, April- June, pp. 16-17.