Φίλιος Βασίλειος

no-person-photo

Βαθμίδα: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Αγροτική Λογιστική

Εργαστήριο: Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: vfilios@upatras.gr

Τηλέφωνο: +30 26410 74132

Γραφείο: 2.4

Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 10:00-12:00, Παρασκευή 9:00-11:00

Προσωπική Σελίδα:

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Πτυχίο Τμήματος ιοίκησης Επιχειρήσεων, Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (τώρα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
  • M.Soc.Sc. in Financial & Managerial Controls, Department of Managerial Economics, University of Southampton, UK.
  • Ph.D. in Accounting, Department of Accounting, University of Birmingham, UK.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Λογιστική
  • Εκτιμητική
  • Μάνατζμεντ
  • Οικονομική των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
  • Τραπεζική Οικονομική

Δημοσιεύσεις