Θεοδωρίδης Προκόπιος

no-person-photo

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ

Εργαστήριο: Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: proth@upatras.gr

Τηλέφωνο: +30 26410 74124

Γραφείο: 2.8

Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 12:00-15:00

Προσωπική Σελίδα:

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος του Τεχνολογικού Ιδρύματος Πειραιά, της Σχολής Διοίκησης και  Οικονομίας, του τμήματος Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για το έτος 1989.

 • Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (πρώην   ΑΣΟΕΕ) του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση Marketing.

 • Πτυχίο Master of  Science στο αντικείμενο του Marketing (MSc in Marketing) του Πανεπιστημίου του  Stirling (Σκωτία).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής: «Η Απόδοση της Επιχείρησης και ο Προσανατολισμός στην Εσωτερική και Εξωτερική Αγορά: Η Περίπτωση των Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης τύπου Σούπερ Μάρκετ (Αλυσίδες) στην Ελλάδα». Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Γ. Πανηγυράκης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
 • Μάρκετινγκ επιχειρήσεων λιανικής πώλησης
 • Συμπεριφορά καταναλωτή
 • Εσωτερικό μάρκετινγκ
 • Μάρκετινγκ επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Δημοσιεύσεις

Διεθνή Περιοδικά (μετά από κρίση)

 1. “Internal Marketing Impact on Business Performance in a Retail Context”, International Journal of Retail & Distribution Management, (2009), Vol. 37, No 7, pages 600-628 (in co-operation with George Panigyrakis).
 2. “Store Image Attributes and Customer Satisfaction Across Different Customer Profiles within The Supermarket Sector In Greece”, European Journal of Marketing, (2009) Vol. 43, No. 5, pages 708-734  (in co-operation with Kalliopi Chatzipanagiotou).
 3. “Market Orientation and Performance: An Empirical Investigation in the Retail Industry in Greece”, Journal of Retailing and Consumer Services, (2007), Vol.14, No 2, February, pp. 137-149 (in co-operation with George Panigyrakis).
 4. “All Customers Are Not Treated Equally: Financial Exclusion in Isolated Greek Islands”, Journal of Financial Services Marketing, (2002), Vol. 7, No. 1, pp. 54-66. (in co-operation with George Panigyrakis and Kleopatra Veloutsou).

Επιστημονικές Εργασίες σε Βιβλία (μετά από κρίση)

 1. “Shopping Centre Image Attributes Effects on Consumer’s Satisfaction and Loyalty in Greece - Evidence at the Initial Stages of the Economic Crisis”, (2012) in Morschett D., Schnedlitz P., Schramm-Klein H., Swoboda, B., (Eds.) European Retail Research, Vol.  26, No 1, pp: 21-41, Gabler (in co-operation with Anastasios Panopoulos).
 2. “Internal Marketing, Market Orientation and Organisational Performance: The Mythodological Triangle in a Retail Context”, (2010) in Morschett D., Schnedlitz P., Schramm-Klein H., Swoboda, B., (Eds.), European Retail Research, Vol. 24, No. 2, pp: 33-68, Gabler (in co-operation with George Panigyrakis).

Βιβλία - Συλλογικοί Τόμοι

 1. The Role of Creativity”, (2011), Willey International Encyclopedia of Marketing, Editors in chief: Jagdish N. Sheth and Naresh K. Malhotra,John Willey & Sons Ltd, UK, Volume 4 (editors of the 4th volume: Michael A. Belch and George E. Belch), pp: 190-197, (in co-operation with George Panigyrakis).
 2. “Retailers' Perspectives of Shoplifting in Greece - Some Basic Questions”, (2002), Essays in Honour of Professor Litsa Nicolaou-Smokoviti, Volume C, pp. 1723-1750, University of Piraeus.

Διεθνή Συνέδρια με Κριτές

 1. “Male and Female Attitudes Towards Female Stereotypes: Some Preliminary Evidence”, The 16 International Conference on Corporate and Marketing Communications, (2011), Athens University of Economics and Business, Athens, April 27-29 (in co-operation with Antigoni Kyrousi and Athina Zotou). «Best Paper Award».
 2. “A Proposed Framework for the Adoption of the Internet By Public Relations Managers”, The 16 International Conference on Corporate and Marketing Communications,(2011), Athens University of Economics and Business, Athens, April 27-29 (in co-operation with Anastasios Panopoulos).
 3. “The Impact of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use on Online Purchases: a comparison of Buyers and Non-Buyers Perceptions”, The 16 International Conference on Corporate and Marketing Communications,(2011), Athens University of Economics and Business, Athens, April 27-29 (in co-operation with Anastasios Pagiaslis and George Maglaras).
 4. “Shopping Centre Image Attributes Effects on Consumer’s Satisfaction and Loyalty during the Crisis in Greece”, The 16th Conference of the European Association of Education and Research in Commercial Distribution, (2011),University of Parma, Parma, Italy, June 29 – July 1 (in co-operation with Anastasios Panopoulos).
 5. “Shopping Centre Image Attributes Effects on Consumer’s Satisfaction and Loyalty in Greece”, 17th International Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science, (2010),The European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS), Istanbul, Turkey, July 2-5 (in co-operation with George Panigyrakis and Anastasios Panopoulos).
 6. “Effective Electronic Public Relations: The Case of Greek Universities’ Websites”, The 8th International Conference on Research in Advertising, European Advertising Academy,(2009), Klagenfurt University, 25-27 June (in co-operation with Anastasios Panopoulos and Ilias Kapareliotis).
 7. “The Brand’s Superiority Scale: Measuring Consumers’ use of Brands to differentiate among their choices”, The 8th  International Conference on Research in Advertising, European Advertising Academy, (2009), Klagenfurt University, June 25-27 (in co-operation with George Panigyrakis, Anastasios Panopoulos and Ilias Kapareliotis).
 8. Convenience Store Image Attributes Impact on Consumer Satisfaction”, 2ndBiannual International Conference ‘Strategic Developments in Services Marketing’,(2009), University of Macedonia – Aristotle University of Thessaloniki University - Glasgow University in co-operation with Greek Marketing Academy, Thessaloniki, November 4-6 (in co-operation with George Panigyrakis, Antonis Zairis and Evangelos Prontzas).
 9. “Internal Market Orientation, External Market Orientation and Business Performance: An Empirical Investigation of a Mythological Triangle in a Retail Context”, 37th Annual Conference, European Marketing Academy, (2008),University of Brighton, Brighton, UK, 27-30 May,   (in co-operation with George G. Panigyrakis and Kalliopi Chatzipanagiotou).
 10. “An Empirical Investigation of the Relationship Between Internal and External Market Orientation”, 1st Biannual International Conference “Strategic Developments in Services Marketing”,(2007), Aegean University and Glasgow University in co-operation with Greek Marketing Academy, Chios, September 27-29 (in co-operation with George Panigyrakis)
 11. “Examining the Relationship between MrkIS Effectiveness and Support Service Quality: Some Empirical Findings”, 36th Annual Conference, European Marketing Academy,(2007), Reykjavik University, Reykjavik, Iceland, 22-25 May (in co-operation with George G. Panigyrakis and Kalliopi Chatzipanagiotou).
 12. “Internal Market Orientation and Business Performance: An Empirical Investigation in a Retail Context in Greece”, 35th Annual Conference, European Marketing Academy,(2006), Athens University of economics and Business, Athens, Greece, 23-26 May (in co-operation with George G. Panigyrakis).
 13. “On   the  relationship   between   Store   Image   Attributes,  Buying Experience and Customer Satisfaction: The Case of Multiple Groceries in Greece”, 35th Annual Conference, European Marketing Academy,(2006), Athens University of Economics and Business, Athens, Greece, 23-26 May (in co-operation with George G. Panigyrakis and Kalliopi Chatzipanagiotou).
 14. “Store Image Attributes as Customer Satisfaction Drivers: The Case of Multiple Groceries in Greece”, 13th International Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science, (2006),The European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS), Budapest, Hungary, July 9-12 (in co-operation with Kalliopi Chatzipanagiotou).
 15. “Internal Market Orientation: Expanding and Validating the Construct of Lings and Greenley in a Retail Context in Greece”, 34th Annual Conference, European Marketing Academy,(2005), University of Bocconi, Milan, Italy, 24–27 May,  ((in co-operation with George G. Panigyrakis and George Siomkos and Katerina Vasilikopoulou).
 16. “Internal Marketing and Market Orientation: A Positive Relationship”, 33rd Annual Conference, European Marketing Academy,(2004), University of Murcia, Spain, 18–21 May,  (Poster Session) (in co-operation with George G. Panigyrakis).
 17. “Market Orientation and Performance: An Empirical Investigation in the Retail Industry in Greece”,(2004), 11th International Conference on Advances in Management, Orlando, USA, pp. 81 (in co-operation with George G. Panigyrakis).
 18. Public Relations Management and the Service Industry: The Case of Greece”, 12th Annual World Business Congress,(2003), Vancouver, Canada, 25-29 June, International Management Development Association, Vol. 12, pp. 416-422, (in co-operation with George G. Panigyrakis and Panagiotis Polychroniou).
 19. “The Attractiveness of α Grocery Multiple Organisation as a Career for Business Graduates in Greece”,(1999), Academy of Marketing, Annual Conference, Stirling, Scotland, UK, 7-9 July.