Διοικητικο Προσωπικό

Γραμματεία του Τμήματος

 • Aννα Σκεπετάρη
  • +30 26410 74121
  • Γραφείο: Γραμματεία Τμήματος (1ο Κτήριο, Ισόγειο, Γραφείο 1)

Διοικητικoί Υπάλληλοι

 • Βασίλειος Ανδρικόπουλος
  • +30 26410 74109
  • Γραφείο: Γραμματεία Τμήματος (1ο Κτήριο, Ισόγειο, Γραφείο 2)
 • Δήμητρα Κοσμά
  • 2641074107
  • Γραφείο: Γραμματεία Τμήματος (1ο Κτήριο, Ισόγειο, Γραφείο 2)
 • Σοφία Μακρυγιάννη
  • +30 26410 74108
  • Γραφείο: Γραμματεία Τμήματος (1ο Κτήριο, Ισόγειο, Γραφείο 2)