Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Επίκουροι Καθηγητές

Λέκτορες

  Διδάσκοντες Π.Δ. 407/80

  • Χαρίκλεια Κοσμά
   • Γραφείο: Γραφείο 0.4, Γ. Σεφέρη 2, Ισόγειο, Νέο κτήριο
   • Ώρες Γραφείου: Παρασκευή 18:00-21:00
  • Αντώνιος Μανιάτης
   • Γραφείο: Γραφείο 2.4, Γ. Σεφέρη 2, 2ος όροφος, Νέο κτήριο (Κτίριο 2)
   • Ώρες Γραφείου: Παρασκευή 10:00-12:00
  • Αναστασία Φίλιου
   • Γραφείο: Γραφείο 2.4, Γ. Σεφέρη 2, 2ος όροφος, Νέο κτήριο (Κτίριο 2)
   • Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 9:00-10:00 και 18:00-19:00

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό)

  Υποψήφιοι Διδάκτορες

  Εργαστηριακό Προσωπικό

   Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

    Νέοι Επιστήμονες Κάτοχοι Διδακτορικού

    Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

    Επισκέπτες Καθηγητές