Προπτυχιακές Σπουδές

Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, είναι η απόκτηση επαρκούς γνωσιολογικού υπόβαθρου για την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων που παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα. Συνδυάζονται γνώσεις οικονομικού, διοικητικού, γεωπονικού, περιβαλλοντικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις συγχρόνων επιχειρήσεων που η δράση τους εντάσσεται στις κατευθύνσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει μαθήματα βασικών γνώσεων (όπως μαθηματικά, στατιστική, πληροφορική, χημεία, βιολογία κ.ά.), που καλύπτουν γεωπονικά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και μεθοδολογικά εργαλεία και τεχνικές. Στη βάση αυτή αναπτύσσονται τα μαθήματα που καλύπτουν όλες τις πλευρές του αντικειμένου της Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, όπως:

  • Μακροοικονομία, Μικροοικονομία, Πολιτική Οικονομία
  • Αγροτική Οικονομία, Συνεταιριστική Οικονομία, Ανάλυση Τιμών Αγροτικών Προϊόντων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων
  • Αγροτική Ανάπτυξη, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγροτική Πολιτική
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Θεωρία Λήψης Αποφάσεων, Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρησιακή Έρευνα.
  • Αγροτική Λογιστική, Κοστολόγηση Αγροτικής Παραγωγής, Αγροτική Εκτιμητική.
  • Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Χρηματοοικονομική Αγροτικών Επιχειρήσεων.
  • Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων, Διοίκηση Παραγωγής Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Ολική Ποιότητα, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

 

Χρήσιμα έντυπα για προπτυχιακούς φοιτητές βρίσκονται εδώ: Έντυπα προπτυχιακών φοιτητών

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ ΕΤΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Β΄ ΕΤΟΣ: ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γ΄ ΕΤΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ΄ ΕΤΟΣ: ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ε΄ ΕΤΟΣ: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση : 2020-03-17