Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Τμήμα ΔΕΑΠΤ σήμερα στελεχώνεται από 9 μέλη ΔΕΠ, 4 μέλη ΕΔΙΠ, 2 μέλη ΕΤΕΠ, 1 μέλος ΕΕΠ και 3 διοικητικούς υπάλληλους της Γραμματείας.

Διατελέσαντα μέλη ΔΕΠ από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος  που απεχώρησαν λόγω συνταξιοδοτήσεων - παραιτήσεων

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΖΩΪΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

ΜΥΓΔΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,  ΛΕΚΤΟΡΑΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΡΕΖΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (Ομότιμος)

ΦΙΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΧΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Τελευταία Ενημέρωση : 2019-06-05