Νέα αποφοίτων

Γνωρίστε τους Απόφοιτους μας

Είμαστε υπερήφανοι για τους εκατοντάδες αποφοίτους μας. Θα θέλαμε να σας συστήσουμε ορισμένους από αυτούς:

Αναστάσιος Ρούσσος - Relationship Manager, Pentagram Wealth Management SA - Geneva

Η γνωριμία μου με το τμήμα ΔΕΑΠΤ έγινε το 1999, ένα νεοσύστατο τότε τμήμα που είχε σαν όραμα να προετοιμάσει μελλοντικούς επαγγελματίες για τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Η αγάπη και το πάθος του ακαδημαϊκού αλλά και του διοικητικού προσωπικού για το τμήμα και το όραμά του, δημιούργησαν έναν πολυσχιδή πενταετή κύκλο σπουδών, που με τη σειρά του θεμελίωσε ένα γερό γνωστικό υπόβαθρο. Συγκριτικά πλεονεκτήματα του τμήματος θεωρώ πως είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του προσω­πικού που εστιάζει στον κάθε φοιτητή ξεχωριστά, η άμεση πρόσβαση και επικοινωνία με τους καθηγη­τές, ο ευρύς κύκλος γνωστικών αντικειμένων και η ανάπτυξη της συλλογικότητας μεταξύ των φοιτητών. Το τμήμα ΔΕΑΠΤ κατάφερε γρήγορα να αποκτήσει χαρακτήρα μέσω της αλληλεπίδρασης φοιτητών, ακαδημαϊκών και διοικητικού προσωπικού.

 

Μανώλης Γενειατάκης - Secretary General FAMI-QS

Τα πέντε χρόνια σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων αποτέλεσαν τον πυλώνα για τη μέχρι σήμερα επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Σε αυτό το γεγονός συνέβαλε καθοριστικά το αξιόλογο και ευρύ πρόγραμμα σπουδών, σε συνδυασμό με την καθοδήγηση και διαθεσιμότητα του έμψυχου δυ­ναμικού του τμήματος. Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού ακαδη­μαϊκού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων μου παρείχε όλα εκείνα τα εφόδια, ώστε να αναπτύξω δεξιότητες που με βοήθησαν να εξελιχθώ στον τομέα της διαχείρισης ποιότητας.

 

Στέφανος Ματσόπουλος – IT Project Manager, Allianz Technology – Munich

Τα πέντε χρόνια φοίτησής μου στο τμήμα ΔΕΑΠΤ ήταν καθοριστικής σημασίας για την μετέπειτα προσωπική κι επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Το ευρύ φάσμα μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών και η υψηλής ποιότητα διαλέξεις, σε συνδυασμό με τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του πανεπιστημίου αλλά και τη συνεχή υποστήριξη από τους καθηγητές και το ευρύτερο προσωπικό, με εφοδίασαν με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να δομήσω μια διεθνή επαγγελματική καριέρα. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια των σπουδών μου στο τμήμα ΔΕΑΠΤ διεύρυναν τους ορίζοντές μου, έτσι ώστε να διαχειρίζομαι διάφορες επαγγελματικές  καταστάσεις μεθοδικά κι αποτελεσματικά καθώς και να παίρνω αποφάσεις στρατηγικής σημασίας.


Κωνσταντίνος Κωτσόπουλος - Πρόεδρος και Δ/Σ Μυκηναϊκή Α.Β.Ε.Ε.

Είμαι πεπεισμένος πως το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων μου έδωσε όλες εκείνες τις απαιτούμενες γνώσεις και τα εφόδια προκειμένου να αναδιοργανώσω και να «αναστήσω» επαγγελματικά την οικογενειακή εξαγωγική εταιρεία Ελαιόλαδου & Ελιάς "Μυκηναϊκή Α.Ε" και να πετύχω αρκετούς από τους προσωπικούς μου στόχους. Η διάθεση συνεργασίας και συνεχούς καθοδήγησης των καθηγητών μου, όπως και το ευρύ και πολυδιάστατο πρόγραμμα σπουδών, ήταν μερικοί από τους παράγο­ντες που με βοήθησαν στο να επιλύω τις εκάστοτε απορίες μου και προβλήματα και σταδιακά να καταφέρω να αναπτύξω τις ιδέες που είχα στο μυαλό μου.

 

Δρ. Δήμας Αθανάσιος - Marketing Manager, Co-FounderSaintstartup.com, Συντονιστής υλοποίησης στατι­στικών ερευνών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Οι προπτυχιακές σπουδές μου στο τμήμα ΔΕΑΠΤ, αλλά και η τριετής εμπειρία μου για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος από το τμήμα αποτέλεσαν εφαλτήριο για τη μετέπειτα πορεία μου. Το γνω­στικό υπόβαθρο που μου παρείχε το πενταετές πρόγραμμα σπουδών είχε άμεση απήχηση σε ένα μεγάλο φάσμα αντικειμένων απασχόλησης. Η φοίτησή μου στο τμήμα, μου έδωσε όλα τα απαιτούμε- να εφόδια για να αναπτύξω τις απαραίτητες δεξιότητες management, ξεκινώντας ακόμη και τη δική μου επιχείρηση. Το επίπεδο σπουδών, το πολύ εξυπηρετικό διοικητικό προσωπικό αλλά κυρίως η φιλική ατμόσφαιρα με τους καθηγητές του τμήματος αποτελούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτη­μα και δίνουν στους φοιτητές όλα τα εχέγγυα για να ενισχύσουν την αναλυτική τους σκέψη, αναζητώ­ντας παράλληλα πολλαπλές προοπτικές και προσδιορίζοντας βασικά ζητήματα που πρέπει να αντι­μετωπιστούν στις πολύπλοκες διαδικασίες εύρεσης εργασίας.

 

Κατερίνα Παπαγεωργίου - Ελεγκτής σε Τμήμα Ελέγχου ΔΟΥ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Τα χρόνια φοίτησης και ειδίκευσης στο τμήμα ΔΕΑΠΤ μόνο καλές αναμνήσεις μπορούν να φέρουν. Το πρόγραμμα σπουδών, η συμμετοχή σε συνέδρια -ημερίδες, η αμέριστη στήριξη και συνεργασία με τους καθηγητές δημιούργησαν τη βάση για συνεχή εξέλιξη και πρόοδο, ώστε στο παρόν να αναδύονται αισθήματα καταξίωσης, υπερηφάνειας και ευγνωμοσύνης.

 

Λεωνίδας Κλάδος - Εθνική Τράπεζα

Η μοναδικότητα του πτυχίου  του  Τμήματος  Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων θεωρώ πως αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους αποφοίτους του. Το άρτια καταρτισμένο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό σε συνδυασμό με το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών του διαμορφώνουν την επιτυχία του Tμήματος. Σε προπτυχιακό στάδιο ο εκάστοτε φοιτητής λαμβάνει γνώση σε θέματα οικονομίας και διοίκησης ενός οργανισμού καθώς και σε θέματα μεταποίησης προϊόντων και τροφίμων. Γενικότερα το Τμήμα έχει πλήθος επαγγελματικών δικαιωμάτων αφού οι απόφοιτοι του μπορούν να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Παράλληλα, ένα ακόμα προτέρημα προστίθεται και δεν είναι άλλο από την αναγνώριση του 5ου χρόνου σπουδών ως integrated master δημιουργώντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Τίτλου Σπουδών.    

 

Γεωργούσης Νίκος – Αθλητικό Marketing Τράπεζας Πειραιώς

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων είναι εμπλουτισμένο με τεχνογνωσία και πληροφορίες οι οποίες θα φανούν πολύτιμες στους αποφοίτους του Τμήματος. Το επίπεδο σπουδών δίνει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα στους μελλοντικούς επιστήμονες, είτε για να συνεχίσουν τις σπουδές στους σε διδακτορικό επίπεδο, είτε για να ενταχθούν ομαλά σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας. Ένας σημαντικός παράγοντας για την επαγγελματική επιτυχία είναι η ανεξάντλητη θέληση για γνώση που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε έναν από εμάς και το μόνο σίγουρο είναι ότι η φοίτηση στο συγκεκριμένο Τμήμα θέτει στέρεες βάσεις για τον εκάστοτε φοιτητή να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.

 

Αλεξάκης Δημήτριος - Senior Relationship Manager, Alpha Bank

Η προπτυχιακή σπουδή μου εν έτει 1999 στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων, υπήρξε ο φάρος για την μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη μου έως και σήμερα. Τα πέντη έτη φοίτησης σε στέρεες βάσεις με πληθώρα ουσιωδών μαθημάτων,τεχνογνωσίας και εμπειριών, αποτέλεσαν το ενέχυρο να σταθώ επάξια στον δύσκολο επαγγελματικό στίβο με τα καλύτερα δυνατά εφόδια. Ένα μεγάλο ''ευχαριστώ'' σε όλους αυτούς που συνετέλεσαν στα παραπάνω συνοδευόμενο απο αίσθημα ευγνωμοσύνης και νοσταλγίας για τα όμορφα φοιτητικά χρόνια.

Τελευταία Ενημέρωση : 2019-10-16