Ανοικτά Μαθήματα

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχιερήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων συμμετείχε στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου Πατρών για τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα και δημιούργησε είκοσι ένα (21) ανοικτά προπτυχιακά μαθήματα (18 προπτυχιακά και 3 μεταπτυχικά) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Τα ανοικτά μαθήματα είναι ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα, στο Διαδίκτυο για όποιους θέλουν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους. Επισκεφθείτε τα!

Τα δεκαοχτώ (18) ανοικτά προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Διοίκησης Επιχιερήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων είναι τα ακόλουθα:

 1. Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Πρ. Θεοδωρίδης
 2. Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Πρ. Θεοδωρίδης
 3. Διαφήμιση & Δημόσιες Σχέσεις, Πρ. Θεοδωρίδης
 4. Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ, Πρ. Θεοδωρίδης
 5. Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης, Πρ. Θεοδωρίδης
 6. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Πρ. Θεοδωρίδης
 7. Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων, Πρ. Θεοδωρίδης
 8. Στρατηγική Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Τροφίμων, Πρ. Θεοδωρίδης
 9. Συμπεριφορά Καταναλωτή, Πρ. Θεοδωρίδης
 10. Αγροτική Οικονομία, Αχ. Κοντογεώργος
 11. Συνεταιριστική Οικονομία, Αχ. Κοντογεώργος
 12. Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα, Γρ. Μπεληγιάννης
 13. Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών, Γρ. Μπεληγιάννης
 14. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Γρ. Μπεληγιάννης
 15. Θεωρία Λήψης Αποφάσεων, Γρ. Μπεληγιάννης
 16. Διαχείριση Έργων, Γρ. Μπεληγιάννης
 17. Επιχιερησιακή Στρατηγική & Πολιτική, Αθ. Μπουραντά
 18. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία, Ευαγγ. Ψωμάς

Τα τρία (3) ανοικτά μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Διοίκησης Επιχιερήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων είναι τα ακόλουθα:

 1. Μάρκετινγκ, Πρ. Θεοδωρίδης
 2. Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Πρ. Θεοδωρίδης
 3. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Γρ. Μπεληγιάννης

Τελευταία Ενημέρωση : 2016-09-13