Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

UPnet ID

Ο λογαριασμός με τη μορφή username και password που χρησιμοποιείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρέχεται σε έντυπο κατά την πρώτη εγγραφή του προπτυχιακού φοιτητή από τη Γραμματεία. Στους μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές μετά από αίτηση στο http://mussa.upnet.gr/. Πληροφορίες και Γραφείο Αρωγής στο http://www.upnet.gr/

Hλεκτρονική γραμματεία

https://progress.upatras.gr/

Εγγραφή, ανανέωση εγγραφής, δήλωση μαθημάτων, πρόσβαση στην καρτέλα και πολλές άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχει το υποσύστημα της ηλεκτρονικής Γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος. Γραφείο Αρωγής στο itdesk@upatras.gr

eclass

http://eclass.upatras.gr/

Πρόσβαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων του Τμήματος ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου παρέχει η πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eClass. Δείτε τη λίστα των ηλεκτρονικών μαθημάτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχιερήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων.

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

http://academicid.minedu.gov.gr/

Ακαδημαϊκή ταυτότητα και δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (πάσο) σε μία κάρτα

email

http://mail.upnet.gr/

Πανεπιστημιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία προπτυχιακών φοιτητών με διδάσκοντες και το Πανεπιστήμιο.

http://mail.upatras.gr/

Πανεπιστημιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς μέλη του προσωπικού και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Εύδοξος

http://eudoxus.gr/

Ηλεκτρονική πλατφόρμα επιλογής συγγραμμάτων για όλους τους φοιτητές

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

http://www.lis.upatras.gr

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και αναζήτησης σε βιβλιογραφικές βάσεις καθώς και ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης.

Γραφείο Διασύνδεσης

http://www.cais.upatras.gr/

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχοντας ως βασικό στόχο να βοηθήσει τον φοιτητή στην εξέλιξη της καριέρας του, προέβη στην ίδρυση του «Γραφείου Διασύνδεσης και Επαγγελματικής Πληροφόρησης» τον Ιούλιο του 1997. Για την επίτευξη του σημαντικού αυτού έργου χρησιμοποιούνται πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης απευθύνονται κυρίως σε Φοιτητές, αλλά και αποφοίτους Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

https://praktiki.upatras.gr/

 

Λογισμικό

Άδειες λογισμικού για ακαδημαϊκή χρήση χωρίς κόστος ειδικά για φοιτητές

Τελευταία Ενημέρωση : 2016-09-15