14ο Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών

14ο Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών

11η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων

Αγρίνιο, Πέμπτη 12 Μαρτίου – Σάββατο 14 Μαρτίου 2015

«Aγροτική ανάπτυξη και οικονομία υπαίθρου: Διαχείριση με πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων»

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: 
http://www.deapt.upatras.gr/multicriteria_decision_analysis_conference/gr/Home.htm

Τελευταία Ενημέρωση : 2015-05-06