Γραμματεία του Tμήματος

Γενικά

Η Γραμματεία του Τμήματος αποτελεί τη  Κεντρική Διοικητική του Υπηρεσία. Υποστηρίζει διοικητικά το Τμήμα στις αρμοδιότητές του που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που αφορούν:

 • Στη διεκπεραίωση εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας

 • Τήρηση πρωτοκόλλου Τμήματος

 • Εγγραφές νεοεισαχθέντων φοιτητών, μετεγγραφές φοιτητών, κατατακτήριες εξετάσεις,

 • Τήρηση μηχανογραφημένου αρχείου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, στο οποίο περιλαμβάνονται προγράμματα σπουδών, δηλώσεις μαθημάτων, βαθμολογίες, στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες και τη χορήγηση πτυχίων.

 • Εξυπηρέτηση αιτημάτων φοιτητών όπως η έκδοση πιστοποιητικών και η πληροφόρηση για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία.

 • Παρακολούθηση - υποστήριξη των φακέλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

 • Γραμματειακή υποστήριξη συλλογικών οργάνων του Τμήματος, καθώς και συλλογικών αποφάσεων και διαδικασιών.

 • Ανάρτηση γενικών ανακοινώσεων στον οικείο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 • Τήρηση Αρχείου του Τμήματος

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς φοιτητές περιλαμβάνουν:

 • Προεγγραφή σε Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
 • Υποβολή αίτησης για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Ανανέωση εγγραφής
 • Δήλωση μαθημάτων – ειδίκευσης
 • Πρόσβαση στην προσωπική καρτέλα (προσωπικά στοιχεία και ακαδημαϊκό έργο)
 • Έλεγχος Προόδου
 • Υποβολή αίτησης πιστοποιητικών
 • Υποβολή αίτησης αποφοίτησης
 • Προσωποποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 • Πληροφόρηση για την ακαδημαϊκή δομή, τα μαθήματα, τους διδάσκοντες, κλπ.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς μέλη ΔΕΠ περιλαμβάνουν:

 • Καταχώρηση βαθμολογίας
 • Πρόσβαση σε παλαιότερα βαθμολόγια
 • Έκδοση λίστας με τους εγγεγραμμένους φοιτητές στα μαθήματά τους
 • Υποστήριξη λειτουργίας Συμβούλου Καθηγητή
 • Προσωποποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

Προσωπικό Γραμματείας 

Γραμματέας Τμήματος

Σκεπετάρη – Αχτύπη Άννα, Γραμματέας Τμήματος, Τ.Ε.

Γραμματειακή υποστήριξη Τμήματος

Ανδρικόπουλος Βασίλειος, Διοικητικός Υπάλληλος, Π.Ε.

Μακρυγιάννη Σοφία, Διοικητικός Υπάλληλος, Π.Ε.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:      Γ. Σεφέρη 2 – Τ.Κ. 30100 – Αγρίνιο

Τηλ.:                26410 74121, 74108-09

Fax:                 26410 74179

Ιστοσελίδα:     www. deapt.upatras.gr

E-mail:             gramdeapt@upatras.gr

Τελευταία Ενημέρωση : 2018-12-01