Φοιτητική Μέριμνα

Γενικά

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, παρέχει ένα σύνολο από παροχές προς τους φοιτητές, με σκοπό στην υποστήριξή των τόσο  στις εκπαιδευτικές, αλλά και στις υπόλοιπες ανάγκες που είναι συνυφασμένες με τη φοιτητική τους ζωή.

Σ΄ αυτές περιλαμβάνονται κυρίως η παροχή σίτισης και στέγασης ή στεγαστικό επίδομα  (για φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα), η έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, οι υποτροφίες, και άλλα.

Επίσης, στους φοιτητές παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο και ένα σύνολο από ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.Η σίτιση των φοιτητών γίνεται στην Πανεπιστημιακή Λέσχη (οδός Χ. Τρικούπη) η οποία βρίσκεται κοντά στην Πανεπιστημιακή Σχολή.

Σχετικοί Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι

ΣΙΤΙΣΗ: http://www.upatras.gr/el/food

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: http://www.upatras.gr/el/node/6028

YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: http://www.upatras.gr/el/care

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟ: http://www.upatras.gr/el/node/1227

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: http://www.upatras.gr/el/ypotrofies

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: https://www.cais.upatras.gr/node/163

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: https://www.cais.upatras.gr/

Τελευταία Ενημέρωση : 2018-11-21