Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, η Πρακτική Ασκηση αντιστοιχεί σε ένα μάθημα επιλογής, έχει διάρκεια δύο (2) μήνες και πραγματοποιείται κατά προτίμηση τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο - Αύγουστο) από το 8ο εξάμηνο σπουδών και μετά.

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Ασκησή τους σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, σε συνεταιρισμούς, σε κέντρα αγροτικής έρευνας, σε διευθύνσεις Γεωργίας, σε Τράπεζες κλπ. Μπορούν να ασκηθούν σε αντικείμενα χρηματοοικονομικά, διοίκησης αγροτικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πολιτικής των επιχειρήσεων, ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, καθώς και σε θέματα παραγωγής, συλλογής, διακίνησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης είναι ο κ. Γρηγόριος Μπεληγιάννης, Αν. Καθηγητής.

Στοιχεία επικοινωνίας

Οι φοιτητές μπορούν για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία να επικοινωνήσουν και με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών (https://praktiki.upatras.gr/):

  • Στο Αγρίνιο / Μεσολόγγι:

Δρ. Χαρούλα Κοσμά
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρινίου-Μεσολογγίου)
Αγρίνιο:Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100,τηλ: 2641074105
Μεσολόγγι:Νέα Κτίρια, ΤΚ 30200,τηλ. 2631058295
e mail: xkosma@upatras.gr

  • Στην Πάτρα:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α' Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997884

email: grafprak@upatras.gr

Τελευταία Ενημέρωση : 2020-02-27