Βιβλιοθήκη

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων διαθέτει Βιβλιοθήκη η οποία συστεγάζεται με την αντίστοιχη του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων σε χώρο 167 τ.μ. και καλύπτει επαρκώς τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του.

Είναι κυρίως δανειστική, εφόσον το αναγνωστήριο που διαθέτει είναι σχετικά μικρό (12 θέσεων). Διαθέτει επίσης 5 μονάδες Η/Υ για τους χρήστες με πρόσβαση στο διαδίκτυο, φωτοτυπικό μηχάνημα και δυνατότητα δανεισμού υλικού μέσω του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο οποίο είναι μέλος.

Στη συλλογή της περιλαμβάνονται 10040 τόμοι βιβλίων, Ελληνικών και Ξενόγλωσσων, που άπτονται όλων σχεδόν των επιστημονικών αντικειμένων, 48 τρέχουσες συνδρομές περιοδικών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, 250 περίπου CD-ROMs και δισκέττες, καθώς και κάποιες βιντεοταινίες, φωτογραφικό υλικό και χάρτες. Επίσης, υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη, διπλωματικές εργασίες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και διδακτορικές διατριβές. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού δανείζεται, ενώ δε δανείζεται υλικό όπως περιοδικά, λεξικά και βιβλία αναφοράς, ηλεκτρονικό υλικό, διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές.

Το υλικό αυτό είναι οργανωμένο σύμφωνα με το σύστημα μηχανοργάνωσης ΑΒΕΚΤ 4, ενώ ολοκληρώνεται η μετατροπή του στο on-line πρόγραμμα HORRISON.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί σε πενθήμερη βάση και, για το τρέχον έτος, είναι ανοικτή για τους χρήστες πρωί και απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή (από 8:30 π.μ. έως 19:00 μ.μ.).

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους:

  1. Bέλλιου Αθανασία, ΕΤΕΠ
  2. Λουκοπούλου Νίκη, Βιβλιοθηκονόμος
  3. Μιχοσταύρου Μαρία, Βιβλιοθηκονόμος

Τελευταία Ενημέρωση : 2016-07-10