Επιτροπές

Έπειτα από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές:

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΥΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΥΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΥΓΑΓΓΕΛΟΣ ΨΩΜΑΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΕΑ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΟΜΕΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΟΜΕΑ)

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΨΩΜΑΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΙΟΝΑΣ , ΜΕΛΟΣ ΕΤΕΠ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΡΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΨΩΜΑΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΝΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΨΩΜΑΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΪΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΨΩΜΑΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Ε.ΔΙ.Π.

ΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ, Ε.ΔΙ.Π.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ ΕΤΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Β΄ ΕΤΟΣ: ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γ΄ ΕΤΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δ΄ ΕΤΟΣ: ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ε΄ ΕΤΟΣ: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση : 2020-02-12