Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων:

  1. Εγγράφονται ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και απολαμβάνουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του Επιμελητηρίου (σχετ. η υπ΄αριθ. Φ-1-1449/23-6-2004 απόφαση,  περί εγγραφής των αποφοίτων μας στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας).
  2. Έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την απασχόλησή τους στο Δημόσιο Τομέα (σχετ. τα  Π.Δ. υπ΄αριθ. 50 (ΦΕΚ 39/5-3-2001 τ.Α΄) «Καθορισμός των προσόντων Διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» άρθρο 4 «Κλάδος ΠΕ Διοικητικός και /ή Οικονομικός» και  347/2003 (ΦΕΚ 315/31-12-2003) που αφορά στην τροποποίησή του.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος όσον αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές μπορούν να εργαστούν:

  • Στον ιδιωτικό τομέα σε όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε αυτούς του πρωτογενή τομέα και σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων
  • Σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες (Υπουργεία και Τράπεζες)
  • Σε Οργανισμούς και Συνεταιρισμούς
  • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες δημιουργώντας δικές τους επιχειρήσεις
  • Σε αναπτυξιακές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων και γραφεία μελετών
  • Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα
  • Ως εισηγητές σε προγράμματα κατάρτισης

Επιπλέον: μετά από επανειλημμένα αιτήματα του Τμήματος για την έγκριση ανάθεσης διδασκαλίας μαθημάτων σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους αποφοίτους του και την ένταξή τους στην κατηγορία ΠΕ09, με το σκεπτικό ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος καλύπτει τα μαθήματα των υπολοίπων κλασικών Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, των οποίων οι απόφοιτοι, υπάγονται στην προαναφερόμενη κατηγορία, αναμένουμε εντός των ημερών τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

Τελευταία Ενημέρωση : 2018-12-01