Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πανεπιστήμιο Πατρών

http://www.upatras.gr

 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληροφόρησης Φοιτητών (για τους φοιτητές από το 2ο έτος και μετά)

https://studentsweb.csa.upatras.gr

 

ClassWeb - Σύστημα Υποβοήθησης Διδασκαλίας (για βαθμολόγηση των φοιτητών από το 2ο έτος και μετά)

https://classweb.csa.upatras.gr

 

Διαύγεια     

Πρόγραμμα Δι@ύγεια

 

 

Εύδοξος: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων

http://eudoxus.gr/

 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

https://submit-academicid.minedu.gov.gr/

 

Oικονομικο Επιμελητήριο της Ελλάδας

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Δήμος Αγρινίου

 

         

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 

Τελευταία Ενημέρωση : 2019-03-20