Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου

 • Διεύθυνση : Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο, (1ο Κτίριο, 1ος όροφος)
 • Τηλέφωνο : 26410 74124
 • Fax : 2641074179
 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : afblab@upatras.gr
 • Ιστοσελίδα Εργαστηρίου : (under construction)

Μέλη

Περιγραφή

Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου (Δ/ντης: Προκόπης Θεοδωρίδης)

Το Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου, ξεκίνησε να λειτουργεί θεσμοθετημένο το 2003. Αποστολή του είναι η διερεύνηση των σύνθετων ζητημάτων της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και η μελέτη των παραγόντων που την διαμορφώνουν με εστίαση στον κλάδο τροφίμων. Για τον σκοπό αυτό, το εργαστήριο διεξάγει έρευνες που καλύπτουν ζητήματατων επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων αλλά και των επιχειρήσεων όλων των κλάδων γενικότερα, όπως:

 • Κίνητρα/στόχοι και πρακτικές επιχειρηματικότητας
 • Βαθμός υιοθέτησης του Μάρκετινγκ στην κουλτούρα και τις πρακτικές των επιχειρήσεων τροφίμων και αγροτικών προϊόντων
 • Στρατηγική ανταγωνισμού και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης
 • Βαθμός εξωστρέφειας επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας και επιχειρηματική αριστεία
 • Συστήματα διαχείρισης ποιότητας 
 • Εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας
 • Συστάδες (cluster) επιχειρήσεων και περιφερειακή/τοπική οικονομία
 • Επιχειρηματικές πρακτικές απασχόλησης και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Παράγοντες υποστήριξης ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας
 • Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας
 • Εφαρμογές ευφυών αλγορίθμων για τη βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών

Στο πλαίσιο αυτό, το εργαστήριο δραστηριοποιείται σε συναφή ερευνητικά πεδία και χρηματοδοτούμενα προγράμματα – εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή – όπου εκπονούνται αντίστοιχα διδακτορικές και μεταδιδακτορικές έρευνες, μεταπτυχιακές και προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Το εργαστήριο υποστηρίζει ενεργά τους φοιτητές  του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων - ΜΒΑ» του Τμήματος οι οποίοι διεξάγουν έρευνα με σκοπό τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας που απαιτείται για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τους τίτλου. Αναφέρονται ενδεικτικά:

Ερευνητική θεματολογία που αποτελεί αντικείμενο διδακτορικών διατρίβων που έχουν ολοκληρωθεί:

 • "Σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων Υπολογιστικής Νοημοσύνης σε προβλήματα εύρεσης βέλτιστου ωρολογίου προγράμματος σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (school timetabling) και χρονοπρογραμματισμού (scheduling)". Διδάκτωρ Ιωάννης Τασσόπουλος, Επιβλέπων Καθηγητής: Γρ. Μπεληγιάννης, Αν. Καθηγητής
 • "Σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών αλγορίθμων Υπολογιστικής Νοημοσύνης σε προβλήματα εύρεσης βέλτιστου ωρολογίου προγράμματος εργασίας για το προσωπικό δημοσίων και ιδιωτικών φορέων". Διδάκτωρ Ιωάννης Σώλος, Επιβλέπων Καθηγητής: Γρ. Μπεληγιάννης, Αν. Καθηγητής
 • "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Αποτελέσματα στις Ελληνικές Επιχειρήσεις". Διδάκτωρ: Ψωμάς Ευάγγελος. Επιβλέπων Καθηγητής: Χρήστος Φωτόπουλος
 • "Ο Ρόλος των Απτών (physical) και άϋλων (interactive) χαρακτηριστικών των υπηρεσιών στη διαμόρφωση της ικανοποίησης και της πίστης του καταναλωτή και ο καταλυτικός ρόλος των διαφορών της εθνικής κουλτούρας. Εμπειρικά δεδομένα από την παροχή τουριστικών υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό τομέα, την ακτοπλοΐα και την εστίαση διασκέδαση". Διδάκτωρ: Δήμας Αθανάσιος. Επιβλέπων Καθηγητής: Χρήστος Φωτόπουλος
 • "Εξέταση του βαθμού υιοθέτησης οπορτουνιστικών συμπεριφορών στην εφοδιαστική αλυσίδα στον κλάδο τροφίμων: Σχέσεις επιχειρήσεων λιανικής πώλησης και προμηθευτών". Διδάκτωρ: Γεώργιος Μαγλαράς. Επιβλέπων Καθηγητής: Χρήστος Φωτόπουλος
 • "Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Οι Κρίσιμοι Παράγοντες Αποτελεσματικής Εφαρμογής και η επίδραση στην απόδοση των επιχειρήσεων τροφίμων". Διδάκτωρ: Καφετζόπουλος Δημήτριος. Επιβλέπων Καθηγητής: Χρήστος Φωτόπουλος

Ερευνητική θεματολογία που αποτελεί αντικείμενο διδακτορικών διατρίβων που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι:

 • "Η εμπειρία του καταναλωτή στις οινοποιητικές μονάδες και η επίδρασή της στην αγοραστική του συμπεριφορά – Παράγοντες που τη συνθέτουν και ο βαθμός επίδρασής τους". Υποψήφια διδάκτωρ, Λέρη Ιφιγένεια, Επιβλέπων Καθηγητής: Προκόπης Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής
 • "Η τοποθέτηση επωνυμιών (brands) και επώνυμων προϊόντων (branded products)  σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας:  Παράγοντες που επιδρούν στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών". Υποψήφια διδάκτωρ, Μπουκουβάλα Βασιλική, Επιβλέπων Καθηγητής: Προκόπης Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής
 • "Εμπειρική διερεύνηση των παραγόντων της συνήθειας, της αδράνειας και του σοκ στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών".  Υποψήφιος διδάκτωρ Μυγδάκος Γρηγόρης, Επιβλέπων Καθηγητής: Προκόπης Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής
 • "Η Συμπεριφορά των καταναλωτών με τη χρήση κινητών συσκευών σε εφαρμογές διαδικτυακού μάρκετινγκ".  Υποψήφιος διδάκτωρ Γκίκας Δημήτριος, Επιβλέπων Καθηγητής: Προκόπης Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής
 • "Επίλυση προβλημάτων κατασκευής βέλτιστου ωρολογίου προγράμματος (timetabling), χρονοπρογραμματισμού (scheduling) και σχεδιασμού δικτύων μεταφορών (transitrouting) με χρήση σύγχρονων αλγορίθμων Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Ευφυών Υβριδικών Συστημάτων". Υποψήφιος διδάκτωρ Κατσαραγάκης Ιωσήφ, Επιβλέπων Καθηγητής: Γρ. Μπεληγιάννης, Αν. Καθηγητής
 • "Η εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις τροφίμων του νομού Αιτωλοακαρνανίας". Υποψήφιος διδάκτωρ Μήτσος Βασίλειος, Επιβλέπων Καθηγητής: Γρ. Μπεληγιάννης, Αν. Καθηγητής
 • "Η εφαρμογή της μεθοδολογίας LeanManufacturingστο δημόσιο τομέα". Υποψήφια διδάκτωρ Τάσιου Μαρία, Επιβλέπων Καθηγητής: Ευάγγελος Ψωμάς, Επίκουρος Καθηγητής
 • "Η εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean Manufacturing στον βιομηχανικό τομέα και στον τομέα παροχής υπηρεσιών", Υποψήφια διδάκτωρ Κιντή Φωτεινή, Επιβλέπων Καθηγητής: Ευάγγελος Ψωμάς, Επίκουρος Καθηγητής
 • «Οι εκπαιδευτικές δαπάνες στη μεταπολεμική Ελλάδα κατά τη χρονική περίοδο 1950-2005. Μελέτη των αλληλεπιδράσεων με βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές». Υποψήφιος διδάκτορας Γαράφας Γεώργιος, Επιβλέπων Καθηγητής: Μ. Τσάμπρα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • «Παράγοντες προσδιορισμού και διαφοροποίησης της ανθεκτικότητας περιφερειακών αγορών εργασίας στη τρέχουσα κρίση». Υποψήφια διδάκτορας Γκέρατς Ρεβέκα, Επιβλέπων Καθηγητής: Μ. Τσάμπρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Υποδομή

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει: Είκοσι (20) συσκευές Η/Υ με τον περιφερειακό τους εξοπλισμό. Έναν (1) εξυπηρετητή για τη δικτύωση των παραπάνω συσκευών. Έναν (1) έγχρωμο εκτυπωτή laser A4. Ένα (1) φωτοτυπικό μηχάνημα, ένα (1) Βιντεοπροβολέα και ένα (1) Διαφανοσκόπιο. 

Ερευνητική Δραστηριότητα

Από τα σημαντικότερα ερευνητικά προγράμματα στα οποία έχει συμμετάσχει και συμμετέχει το εργαστήριο είναι τα ακόλουθα:

 • Ανταγωνιστικό πρόγραμμα: «Αναδιάρθρωση καλλιέργειας καπνού με καλλιέργειες ενεργειακών και αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών». Μέτρο 8 του ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 2181/02. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκή Ένωση. ΦΟΡΕΑΣ: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Ανταγωνιστικό πρόγραμμα: «Συστήματα επιχειρηματικής καθοδήγησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στις ζώνες καπνοπαραγωγής με προσανατολισμό τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα αυτών». Μέτρο 8 του ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 2182/02. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκή Ένωση. ΦΟΡΕΑΣ: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πρόγραμμα Life Long Learning Programme - GRUNDVIG: «Migrant Language and Social Integration» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: European Commission (ref. 527834 - Lifelong Learning Programme – 1 - 2012 – 1 - GR – GRUNDVIG - GMP). ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣΦΟΡΕΙΣ: EXUS S.A., NGO KMOP, Anziani e non solo soc. Coop. (ANS), Cyprus Neuroscience and Technology Institute (CNTI), ΠανεπιστήμιοΠελοποννήσου,
 • Πρόγραμμα Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση - Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας ΧΜΕΟΧ περιόδου2009-2014 (EEA GRANTS): «Participatory Action Research to Address Un/Under-Employment at the Local Level». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: EEA GR07/3694. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, Work Research Institute, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό δίκτυο με θέμα: Reshaping society and space: home-based self-employment and businesses ((WORKANDHOME). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: European Research Council - ERC Starting Grant2015-2020. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣΦΟΡΕΙΣ: University of Saint Andrews UK, University of Southampton UK, Utrecht University, ILS Dortmund.

 

Άλλες ερευνητικές δραστηριότητες και συνεργασίες

 • Συνδιοργάνωση Seminar Series μεχρηματοδότηση του Urban Studies Foundation (USF) <http://www.urbanstudiesfoundation.org/> για το ακαδημαϊκό έτος 2016 / 2017 με θέμα: «SPATIAL RECONFIGURATIONS OF WORK IN CITIES». Επιστημονικά υπεύθυνη: Μαρία Τσάμπρα, Επίκουρος Καθηγήτρια.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πανελλήνιας έρευνας του Επίκουρου Καθηγητή κ. Προκόπη Θεοδωρίδη σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Μπάλτα με θέμα «Καταναλωτής και Ελληνικό Προϊόν» με την υποστήριξη προπτυχιακών μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος για τις χρονιές 2013, 2014 και 2015.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ιστότοπου www.discoveragrinio.grγια λογαριασμό του Δήμου Αγρινίου για την προώθηση και τουριστική προβολή του Δήμου με την υποστήριξη των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «ΜΒΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» και υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Προκόπη Θεοδωρίδη.  Απρίλιος 2014.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πανελλήνιας έρευνας με θέμα «Ρόδι: Ανάλυση αγοραστικής συμπεριφοράς καταναλωτή» και  εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για λογαριασμό του «ΑΣ Παραγωγών Ροδιού Ν. Αιτωλοακαρνανίας» με την υποστήριξη των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «ΜΒΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» και επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Προκόπη Θεοδωρίδη.  Φεβρουάριος  2013.