Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής

  • Διεύθυνση : Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο, (2ο Κτίριο, Ισόγειο)
  • Τηλέφωνο : 26410 74123
  • Fax : 26410 74179
  • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : akontoge@upatras.gr
  • Ιστοσελίδα Εργαστηρίου : (under construction)

Μέλη

Περιγραφή

Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής (Δ/ντης: Αχ. Κοντογεώργος)

Το Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής, Ανάλυσης Τιμών Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων,  Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων, Μικροοικονομίας, Μακροοικονομίας, Οργάνωσης (Γενικής και Λογιστικής) αγροτικών επιχειρήσεων, Αποτίμησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Αγροτικής Λογιστικής και Εκτιμητικής, Διοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας σε Αγροτικές Επιχειρήσεις και Εκμεταλλεύσεις, Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Αξιολόγησης Επενδύσεων, Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, Επιχειρησιακής Έρευνας, Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ειδικότερα, αποστολή του εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής είναι:

  1. Η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Αγρίνιο στα γνωστικά αντικείμενα που προαναφέρθηκαν.
  2. Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής,
  3. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
  4. Η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών, όταν ζητείται η συνδρομή του σε θέματα με τα οποία ασχολείται το εργαστήριο.

Υποδομή

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει: Είκοσι πέντε (25) συσκευές Η/Υ με τον περιφερειακό τους εξοπλισμό. Ένα (1) Server, για τη δικτύωση των παραπάνω συσκευών. Ένα (1) πολυμηχάνημα (Fax, τηλεφωνική συσκευή, φωτοτυπικό). Έναν (1) εκτυπωτή και τέλος Στατιστικά και οικονομικά πακέτα (software).

Ερευνητική Δραστηριότητα

Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου εστιάζονται σε θέματα Εφαρμοσμένων Οικονομικών όπως μέτρηση μονοπωλιακής δύναμης, αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας επιχειρήσεων ή κλάδων της Οικονομίας, σε θέματα οικονομικών της σύγκλισης, σε θέματα Αγροτικής Οικονομίας όπως προσφοράς, ζήτησης και ανάλυσης τιμών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων καθώς και μετακύλισης και μεταβλητότητας τιμών στα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εξίσου βασικό ενδιαφέρον του εργαστηριού αποτελεί η Χρηματοοικονομική Διοίκηση, η Αξιολόγηση Επενδύσεων και η Λογιστική παρακολούθηση των επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων καθώς και τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Τέλος, ερευνητικό ενδιαφέρον του εργαστηριού αποτελεί η διοίκηση των αγροτικών συνεταιρισμών σαν μια ιδιαίτερη μορφή επιχειρηματικότητας του αγροτικού χώρου.

Επιστημονικά άρθρα των μελών του Εργαστηρίου έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά όπως:

Agribusiness: An International Journal, Agricultural Economics Review, Agricultural Economics, Applied Economics Letters, Applied Economics, Atlantic Economic Journal, British Food Journal, Economic Modeling, Economics Bulletin, European Journal of Business and Economic Management, European Journal of Operational Research, European Review of Agricultural Economics, Food Policy, HortScience, International Advances in Economic Research, International Journal of Computational Economics and Econometrics, International Journal of Economic Research, International Journal of Hybrid Intelligent Systems, International Journal of Marketing Studies, International Review of Applied Economics, Economics Research International, International Review of Economics and Business, Journal of Agricultural & Food Industrial Organization, Journal of Agricultural and Applied Economics, Journal of Agricultural and Food Economics, Journal of Agricultural Economics, Journal of Applied Economics, Journal of Applied Finance and Banking, Journal of Asset Management, Journal of Business, Economics and Finance Journal of International and Food Agribusiness Marketing, Journal of International Financial Markets Institutions & Money, Journal of International Food and Agribusiness Marketing, Managerial Finance, Operational Research: An International Journal, Σπουδαι,  South Eastern Europe Journal of Economics, The Manchester School, The TQM Journal, Expert Systems with Applications, Computers & Operations Research, Applied Soft Computing, Journal of the Operations Research Society, International Journal of Hybrid Intelligent Systems.