Πρακτική Άσκηση

Κωδικός: 8.11S

Εξάμηνο: 8 / Έτος: 4 (Επιλογής)

Διδάσκοντες: Μπεληγιάννης Γρηγόριος

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.deapt.upatras.gr/el/page/siteview/26

Ώρες Θεωρίας (ανά εβδομάδα): 3

Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου (ανά εβδομάδα):

Ύλη Μαθήματος

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, η Πρακτική Ασκηση έχει διάρκεια δύο (2) μήνες και πραγματοποιείται κατά προτίμηση τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο - Αύγουστο) μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου έτους σπουδών.

Η φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Ασκησή τους σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, σε συνεταιρισμούς, σε κέντρα αγροτικής έρευνας, σε διευθύνσεις Γεωργίας, σε Τράπεζες κλπ. Μπορούν να ασκηθούν σε αντικείμενα χρηματοοικονομικά, διοίκησης αγροτικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πολιτικής των επιχειρήσεων, ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, καθώς και σε θέματα παραγωγής, συλλογής, διακίνησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Στόχοι Μαθήματος

Αποτίμηση

Βιβλιογραφία

Τελευταία Ενημέρωση: 2018-03-31