Ανακοινώσεις

Εμφάνιση 1-10 από 2185 των αποτελεσμάτων.
Μαρ
27
2020
Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας σχετικά με τις διαδικασίες παράδοσης των τίτλων σπουδών

Σε συνέχεια της σχετικής προγενέστερης ενημέρωσης επί των διαδικασιών παράδοσης των τίτλων σπουδών στους αποφοίτους του Τμήματός σας και στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/ 22.3.2020 (ΦΕΚ 986) ΚΥΑ περί περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια από 23.3.2020 και ώρα 6.00 π.μ έως 6.4.2020 και ώρα 6.00 π.μ, υπενθυμίζεται η καθορισθείσα διαδικασία της αποστολής του τίτλου σπουδών, χωρίς την ανάγκη προσέλευσης με φυσική παρουσία του πτυχιούχου.


Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr, και ειδικότερα από τον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses.

Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Η εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να την αποστείλει και ηλεκτρονικά σε δημόσια υπηρεσία.


Ως εκ τούτου, για την παραπάνω περίπτωση η διαδικασία διαμορφώνεται εναλλακτικά ως ακολούθως:
-   Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος με συνημμένα τα παρακάτω :
1. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής www.gov.gr (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:
 

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ …………..
Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο ή δίπλωμα ή δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου ………. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να τα παραλάβει αντ’ εμού, με δική μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας.
Έχω Α.Μ Φοιτητή ………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο ………………………. (π.χ Σεπτεμβρίου 2019).
Επισυνάπτω στην παρούσα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου)

2. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής του ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, του διαβατηρίου του).
Παρακαλούμε να ενημερωθούν σχετικά οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι του Τμήματός σας με κάθε πρόσφορο μέσο.


Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Μαρ
27
2020
Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων από 26-3-2020 έως και 8-4-2020

Οι δηλώσεις μεταπτυχιακών  μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν μέσω του ιστότοπου https://progress.upatras.gr/ του πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος.

Υπάρχει σχετικό αναλυτικό εγχειρίδιο εντός του πληροφοριακού συστήματος  τις οδηγίες του οποίου θα ακολουθήσετε για να είναι επιτυχής η δήλωση μαθημάτων σας.

Όσοι  μεταπτυχιακοί φοιτητές  δεν προβούν στην δήλωση μαθημάτων, δεν θα έχουν δικαίωμα στη συμμετοχή των εξετάσεων της προσεχούς εξεταστικής περιόδου.

Για την  παραπάνω διαδικασία  απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password, ο οποίος σας έχει δοθεί με την εγγραφή σας στο Τμήμα.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Εκ της Γραμματείας

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Μαρ
25
2020
Τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης για την Πρακτική Άσκηση (αφορά τους 40 φοιτητές που έχουν επιλεγεί)
Κατηγορία: Πρακτική Ασκηση

Ο σύνδεσμος της Αίθουσας τηλεδιάσκεψης για τη ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση είναι ο εξής:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/gbeligia/DSTZPRK8

Συνδεθείτε την Παρασκευή 27/3/2020 στις 9:00 π.μ. για να συμμετέχετε και να ακούσετε οδηγίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση.

Ελέγξτε εκ των προτέρων ότι στη συσκευή που θα χρησιμοποιήσετε δουλεύουν τα ηχεία/ακουστικά και το μικρόφωνο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα πρέπει όλοι να έχετε τα μικρόφωνά σας κλειστά.

Όποιος θέλει να θέσει ένα ερώτημα, το γράφει στο αντίστοιχο πλαίσιο και το προωθεί για να το δω εγώ και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες.

Μαρ
21
2020
Δηλώσεις μαθημάτων (StudentsWeb)

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Μαρ
21
2020
ERASMUS+ Ανακοίνωση

Οι φοιτητές που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας  Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα πρέπει να περάσουν από διαδικασία συνέντευξης με τον συντονιστή του Erasmus+ του Τμήματος ΔΕΑΠΤ, Επικ. Καθηγητή κο Κοντογεώργο Αχιλλέα.

Η διαδικασία θα γίνει με τη χρήση του skype τη Δευτέρα 23/03/2020.

Για την ακριβή ώρα πραγματοποίησης της κάθε συνέντευξης θα ενημερωθείτε με e-mail (στο e-mail που δηλώσατε κατά την αίτηση σας στη πλατφόρμα Erasmus του Πανεπιστημίου).

Για επιπλέον διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κο Κοντογεώργο στο e-mail: akontoge@upatras.gr

Μαρ
21
2020
Πρακτική Άσκηση 2020 - Ενημέρωση και Έντυπα Έναρξης
Κατηγορία: Πρακτική Ασκηση
Έντυπα Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το αργότερο ένα μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής τους τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Θα πρέπει το Συμφωνητικό να είναι εκτυπωμένο σε διπλή όψη σε 4 πρωτότυπα αντίτυπα (αποστολή μόνο ταχυδρομικά των πρωτοτύπων).

Μαζί με τα επισυναπτόμενα ο ασκούμενος θα πρέπει να προσκομίσει ηλεκτρονικά στο Γραφείο Πρακτικής :

 • την 1η σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο ο δικαιούχος να είναι 1ο όνομα.
 • την βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου
 • την ασφαλιστική ικανότητα (https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx )

Θα πρέπει η επιχείρηση φορέας να κάνει ανάρτηση στο ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της ΠΑ του φοιτητή ή την ίδια μέρα. Στο τέλος βασική προϋπόθεση για να πληρωθεί ο φοιτητής είναι να προσκομίζει στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης την ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΜΕΝΗ και το ΕΓΓΡΑΦΟ ΛΗΞΗΣ.

Εντός 20 ημερών από την ημέρα κατάθεσης της σύμβασης θα σας αποστέλλεται στο προσωπικό σας e-mail, που έχετε δηλώσει στα στοιχεία δικαιούχου, το link με σκοπό να συμπληρώσετε το απογραφικό δελτίο εισόδου Πρακτικής Άσκησης.

Επισυναπτόμενα:

 • Στοιχεία δικαιούχου
 • Εγγραφή Φορέα στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ
 • Έντυπο ΑΤΛΑΣ
 • Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

 • την 1η σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο ο δικαιούχος να είναι 1ο όνομα.
 • την βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου
 • την ασφαλιστική ικανότητα (https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx )
 • στοιχεία δικαιούχου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ. ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ,  ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΝΕΩΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 4Ο ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρινίου-Μεσολογγίου)

Αγρίνιο:Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100,τηλ: 2641074105

Μεσολόγγι:Νέα Κτίρια, ΤΚ 30200,τηλ. 2631058295

Δρ. Χαρούλα Κοσμά
e-mail: xkosma@upatras.gr

Μαρ
20
2020
Οδηγίες εξ αποστάσεως διάλεξης με την υπηρεσία Skype for Business

Επισυνάπτεται ο Οδηγός Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για τους φοιτητές.

Διαβάστε τον προσεκτικά και ακολουθήστε πιστά τα βήματα που προτείνει, ώστε να μπορέσετε να παρακολουθείτε χωρίς προβλήματα τις τηλεδιασκέψεις των μαθημάτων.

Μαρ
19
2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΩΝ ΤΡΙΤΟΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (2ου, 4ου, 6ου και 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

Επισυνάπτεται.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Μαρ
19
2020
Πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου 2019-2020

Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώνεστε μέσω της πλατφόρμας eclass από τον αρμόδιο Καθηγητή.

Για το λόγο αυτό οφείλουν όλοι οι φοιτητές να εγγραφούν στην πλατφόρμα eclass στα μαθήματα του ενδιαφέροντός τους.

Μαρ
19
2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.